Pavel Janda, advokát

Poskytujeme právní pomoc v zejména v oblasti občanského a obchodního práva (sepisování smluv a dalších právních textů, zakládání a správa obchodních společností a družstev, GDPR), poradenství v oblasti veřejných zakázek, daňové poradenství pro fyzické i právnické osoby, poradenství v oblasti insolvencí.