Pavel Janda, advokát

Z provozních důvodů došli od 6.11.2018 k omezení činnosti mé advokátní kanceláře.

Nadále jsem připaven poskytnout právní pomoc při sepisu nájemních, kupních a darovacích smluv na nemovitosti, nesporných rozvodech a sepisu insolvenčních návrhů.

Z kapacitních důvodů však nepřijímám nové klienty, kteří poptávají zastoupení před soudy a správními úřady (sporná agenda).

Stávajícím klientům bude právní pomoc v souladu s advokátními předpisy a smlouvami o poskytnutí právních služeb zajištěna v dohodnutém rozsahu.

V Lounech, dne 5.11.2018

Mgr. Pavel Janda, advokát